Khi giới trí ngủ bị đảng Ba Đình tẩy não

Babui

babui_201307_2

 

Khi giới trí ngủ bị đảng Ba Đình tẩy não. Tranh Babui.
Khi giới trí ngủ bị đảng Ba Đình tẩy não. Tranh Babui.