Chiếc gậy ăn mày của Trọng Lú

Babui

 

Chiếc gậy ăn mày của Trọng Lú. Tranh Babui.

 

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Babui