Trường thiên Lịch sử 15 tập của đảng Ba Đình

Babui

 

Trường thiên Lịch sử 15 tập của đảng Ba Đình. Tranh Babui.

en.pdf24.org    Send article as PDF   
Posted in Babui
  • Tai Tran

    Tao móc lưỡi cau phiá sau miếng mồi béo bỡ. Đứa nào tham ăn chết ráng chịu. Đừng than van và cũng đừng kêu cứu vì chẳng có ai cứu được ai nếu chúng ta không biết tự cứu.