Lò đang nóng nhưng sắp hết củi

Babui

Lò đang nóng nhưng sắp hết củi. Tranh Babui.

 

 

PDF24    Send article as PDF