Ván cờ ca-rô đầu năm giữa Nguyễn Ngọc Gìa và Trọng Lú

Babui

Ván cờ ca-rô đầu năm giữa Nguyễn Ngọc Gìa và Trọng Lú. Tranh Babui.

www.pdf24.org    Send article as PDF