Văn hóa chui hang Pác Bó 16 vàng 4 tốt

Babui

Văn hóa chui hang Pác Bó 16 vàng 4 tốt. Tranh Babui.