9/11

Thế giới không quên tất cả nạn nhân đã thiệt mạng 17 năm về trước. Nguồn: ABC News