Cộng tác với Hoa Vi sẽ khó tránh được ‘Rủi ro trong việc bảo mật về sau’

Gordon Corera | DCVOnline

Bản phúc trình mới nhất của cơ quan giám sát tính bảo mật của các sản phẩm của Hoa Vi trong ngành viễn thông Anh đã khắc nghiệt chỉ trích Công ty Huawei Trung Quốc.

Anten và tháp 5G của Huawei đã được thí nghiệm ở Anh. CopyrightREUTERS

Bản phúc trình do Trung tâm an ninh mạng quốc gia, một phần của GCHQ, cho biết họ chỉ có thể ‘bảo đảm hạn chế đối với những rủi ro trong việc bảo mật lâu dài với những thiết bị Huawei hiện đang được cài đặt ở Anh Quốc”.

Bản phúc  trình cho thấy Anh Quốc đã thất vọng ê chề vì Hoa Vi đã không giải quyết được những  vấn đề đã có trước đó.

Huawei cung cấp cho các công ty viễn thông hoạt động tại Anh và bản phúc trình này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Anh Quốc về việc có cho phép Hoa Vi xây dựng mạng không giây 5G thế hệ tiếp theo hay không.

Phong cách làm việc kém cỏi

Hoa Kỳ đã vận động để loại Hoa Vi ra khỏi hệ thống viễn thông dựa trên cơ sở công ty này có thể gây rủi ro cho nền an ninh quốc gia.

Không có cáo buộc nào trong bản phúc trình mới nhất cho rằng Hoa Vi đang cố tình cài đặt cổng sau hoặc có mục đích thực hiện bất kỳ loại hoạt động gián điệp nào thay cho nhà nước Trung Quốc.

Bản phúc trình cho rằng vì cách làm việc kém cỏi của Hoa Vi tạo ra các lỗ hổng từ đó có thể đưa đến những rủi ro trong việc bảo mật.

Phúc trình nói trên mô tả những “vấn đề kỹ thuật quan trọng trong quy trình kỹ thuật của Huawei”.

Bản phúc trình cũng cho biết thêm cách phát triển phần mềm của Huawei “tăng mức rủi ro đáng kể cho các các công ty viễn thông ở Anh Quốc”.

Giới hữu trách cho biết với hệ thống giám sát chặt chẽ có thì mới có thể giảm và kiểm soát được những rủi ro đó.

Nhưng bản phúc trình cũng cảnh cáo rằng hoàn cảnh hiện tại “chỉ có thể bảo đảm một cách hạn chế đối việt giảm mức rủi ro về lâu dài đối với nền an ninh quốc gia của Anh Quốc khi Huawei có mặt trong các mạng viễn thông quan trọng của ở đây”.

Sản phẩm của Huawei thường rẻ hơn so với các công ty cạnh tranh nhưng đồng thời người ta ngại rằng mô hình kinh doanh thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của Hoa Vi có thể dẫn đến việc chê tạo sản phẩm kém cỏi, cẩu thả

Và vì Hoa Vi bán những mặt hàng khác nhau cho những khách hàng khác nhau, nên thật khó để chuyên viên về an ninh xác nhận rằng tất cả các thiết bị của Hoa Vi đều được bảo mật theo cùng một tiêu chuẩn.

Từ năm 2010, khi Huawei lần đầu tiên hợp tác với BT và sau đó là những công ty dịch vụ viễn thông khác để cung cấp thiết bị cho cơ sở hạ tầng viễn thông của Anh Quốc, Trung tâm đánh giá an ninh mạng Huawei (HCSEC), được gọi là “tổ”, đã kiểm tra thiết bị và phần mềm sẽ được cài đặt vào mạng viễn thông của nước Anh.

Vào năm 2014, một hội đồng, do người đứng đầu Trung tâm an ninh mạng quốc gia Ciaran Martin chủ trì, đã thành lập để giám sát và điều hanh công việc.

Hội đồng giám sát gồm có đại diện của chính phủ cũng như nhân viên của Huawei và nhân viên của các công ty sử dụng thiết bị Huawei.

Nhiều quan tâm đã được nêu lên trong bản phúc trình thường niên năm ngoái nhưng năm nay bản phúc trình khắc nghiệt chỉ trích sự thất bại của Hoa Vi trong việc giải quyết những vẫn đề đã đưa ra trước đây.

Huawei cho biết họ sẽ đầu tư một khoản đáng kể để giải quyết những vấn đề đó trong vòng ba đến năm năm tới nhưng điều này cho thấy rằng cho đến nay nhà chức trách Anh Quốc đã không thấy Hoa Vi có một kế hoạch đáng tin cậy để làm việc đó. Bản phúc trình viết,

“Không có tiến bộ thục tế nào mà Huawei đã thực hiện trong việc khắc phục các vấn đề đã nêu ra tring bản phúc trình năm ngoái.”

Hội đồng giám sát cho rằng điều đó làm tăng mối quan tâm trong tương lai. Họ nói,

“Sẽ rất khó để quản lý mức rủi ro khi sử dụng sản phẩm tương lai trong hệ thống mạng đang phát triển ở Anh Quốc, cho đến khi các quy trình kỹ thuật phần mềm và an ninh mạng của Huawei được khắc phục.”

“Hội đồng giám sát hiện chưa thấy bất cứ điều gì để  họ có thể tin vào khả năng của Huawei trong việc thay đổi thông bằng chương trình chuyển đổi của công ty này.”

Con mắt Hoa Vi. Nguồn: Reuteurs

Bộ sản phẩm của Huawei thường rẻ hơn so với các công ty cạnh tranh khác.

Bản phúc trình nhấn mạnh rằng quyết định về vai trò của Huawei trong mạng 5G sẽ được đưa ra sau khi Bộ Kỹ thuật, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (DCMS) cứu xét kỹ hơn.

Nhưng những cảnh cáo mà bản phúc trình đã nêu lên là những câu hỏi quan trọng là liệu một công ty có sản phẩm trong các hệ thống đang hoạt động và đang có vấn đề có nên được phép giữ vai trò chính trong việc xây dựng thế hệ hệ thống viễn thông tương lai mà phần lớn cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ phụ thuộchay không.

Trung tâm đánh giá an ninh mạng Huawei đã kiểm tra công nghệ Huawei trong vài năm. copyrightREUTERS

Một đại diện của Huawei trả lời và cho biết rằng họ hiểu những lo ngại về khả năng kỹ thuật phần mềm của họ và coi đó “là vấn đề  nghiêm trọng”.

Họ nói thêm:

  • Hội đồng quản trị của Hoa Vi đã quyết định đầu tư 2 tỷ đô la để cải thiện khả năng của công ty và đã đặt kế hoạch cải tiến.
  • Huawei sẽ tiếp tục hợp tác với các công ty của Anh và Trung tâm an ninh mạng quốc gia để đáp ứng yêu cầu của họ.

© 2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:  U.N. rebukes Vietnam for activist arrests, executions | Nathan Vanderklippe | The Reuters | 28 March 2019.