Author: DCVMods

Quebec ngăn chận lợi tức dầu hỏa của Alberta đồng thời ừng ực tiêu thụ dầu ở đó

Martin Patriquin | Trà Mi Sự khinh bỉ đối dầu thô của Alberta rỉ ra ở tất cả mọi ngõ ngách trên chính trường Quebec – Đạo đức giả một cách sống sượng.

Top