Category: Sổ Tay Thường Dân TNT

Chiến hữu

Tưởng Năng Tiến Tôi nhân danh sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà xin hứa sẽ trở lại với đồng bào. Trung úy Đỗ Lệnh Dũng

Một lời xin lỗi

Tưởng Năng Tiến Dù ở bên này hay “Bên Kia Đèo Bá Thở”, những bà mẹ, bà vợ Việt Nam – ngay trong mơ – đều không (dám) mong đợi một lời xin lỗi từ bất cứ ai. Đừng nói chi đến

Vĩnh biệt Sơn Nam

Tưởng Năng Tiến Tưởng giếng sâu tui nối sợi dây dài. Ai ngờ giếng cạn, tui tiếc hoài sợi dây. (Câu hò miền Nam)

Top