Category: Diễn Đàn Dân Chủ

Hồ Ngọc Nhuận Tôi kêu gọi các bạn đảng viên cộng sản thật sự yêu nước, từng cả đời dấn thân đấu tranh vì lý tưởng độc lập Tổ Quốc, tự do dân chủ và nhân đạo, nhưng ngày càng …

Phá xiềng Read More »