Jamie Liew | DCVOnline Nhà chức trách cần xét đến việc liệu các biện pháp bảo vệ cũng có thể đưa đến việc người Canada, công nhân ngắn hạn và người xin tị nạn bị kỳ thị hay bị phân …

Kế hoạch giải quyết đại dịch của Canada phải chận lại cao trào phân biệt chủng tộc Read more »

Errol Patrick Mendes, Marcus Kolga và Sarah Teich | DCVOnline Khi nhìn về một thế giới hậu coronavirus, chúng ta phải tìm xem ai phải chịu trách nhiệm gây ra thiệt hại về kinh tế và sự tàn phá của …

Trung Hoa đã vi phạm Quy định y tế quốc tế. Bây giờ chúng ta làm gì? Read more »